Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych - DODO - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych

Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy, że w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu doszło do utraty notatnika służbowego prowadzonego przez funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, w okresie od 02 stycznia 2020 roku do 22 stycznia 2020 roku.

Notatnik służbowy zawierał dane osobowe (imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania lub pobytu, serię i numer dowodu osobistego/ prawa jazdy/ dowodu rejestracyjnego/ paszportu/ karty pobytu/ pozwolenia/ polisy ubezpieczeniowej, opis zdarzenia, opis czynu, środki i czynności, dane pojazdu) osób które w okresie od 02.01.2020r. do 22.01.2020r. były uczestnikami wykonywanych czynność policyjnych w postaci legitymowania, kontroli drogowej lub byli uczestnikami zdarzenia drogowego na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. Jego utrata spowodowała naruszenie ochrony danych osobowych w nim zawartych.

Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być:

1) podszycie się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia od poszkodowanej osoby dodatkowych określonych informacji (np. danych do logowania, szczegółów karty kredytowej, założenie konta internetowego);

2) wykorzystania danych do zarejestrowania karty telefonicznej typu prepaid, która może posłużyć do celów przestępczych;

3) uzyskania przez osoby trzecie korzyści finansowych (np. kredytów w instytucjach parabankowych);

4) uzyskania dostępu do systemów rejestracji świadczeń opieki zdrowotnej (np. ujawnienia informacji o stanie zdrowia, realizacja e-recept);

5) korzystania z praw obywatelskich (np. przy głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego);

6) podjęcia próby wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia;

7) podjęcia próby zawarcia umowy o świadczenie usług;

8) naruszenia dobra osobistego w postaci prawa do prywatności;

9) ujawnienia czynności policyjnych wobec osoby poszkodowanych.

W związku z zaistniałą sytuacją proponuje się zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych osobom trzecim, w szczególności za pośrednictwem Internetu czy telefonu oraz monitorowanie aktywności kredytowej i gospodarczej, co może pozwolić na zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych.

Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania danych osobowych można podjąć środki zaradcze w postaci np. założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej oraz aktywowanie funkcji alerty BIK, która poinformuje SMS-em o próbie uzyskania kredytu. Inną instytucją, weryfikującą dane osobowe, jest Krajowy Rejestr Długów, który na stronie www.konsument.krd.pl umożliwia wszystkim konsumentom bezpłatne założenia konta. Dzięki temu można sprawdzić, czy jakiś podmiot złożył zapytanie dotyczące ich osoby oraz jakie informacje zostały udzielone. Strona wprowadza możliwość powiadomienia SMS-em lub e-mailem w sytuacji pytań o historię kredytową bez pozwolenia. Daje to możliwość szybkiej reakcji – skontaktowania się z firmą, która pobrała raport bądź z Policją.

Jednocześnie informuję, że o zdarzeniu został powiadomiony organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu zostały przeprowadzone czynności wyjaśniające przedmiotowe zdarzenie. Z uwagi na konieczność zapobieżenia w przyszłości incydentom mającym tożsamy charakter powyższy przypadek będzie przedmiotem odpraw służbowych, szkoleń z jednoczesnym poleceniem zwiększenia nadzoru nad dokumentacją służbowa.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać kontaktując się Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu

Inspektor Ochrony Danych: Karolina Karcz

adres do korespondencji: ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom

adres poczty elektronicznej: iod.kmpradom@ra.policja.gov.pl

numer telefonu: 47 701 35 51

 

Komendant Miejski Policji w Radomiu

insp. Konrad Krakowiak

Metryczka

Data publikacji : 25.01.2022
Data modyfikacji : 05.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb Zespół Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb
do góry