Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - KOMENDA MIEJSKA POLICJI W RADOMIU

adres skrytki EPUAP: /795o9kfyrm/skrytka

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.) informujemy, iż Komenda Miejska Policji w Radomiu uruchomiła za pośrednictwem platformy ePUAP elektroniczną skrzynkę podawczą, która  umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub podpisem poświadczonym profilem zaufanym ePUAP;

  1. Akceptowalne formaty załączników to: 
  • DOC, RTF
  •  XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  •  PDF
  •  ZIP 
  1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 9 MB.
  2.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej (bez konieczności logowania się na platformie ePUAP) można przesyłać pocztą elektroniczną na adres poczty mail: kmpradom@ra.policja.gov.pl (patrz również informacje pod adresem: http://bip.radom.kmp.policja.gov.pl/081/dostep-do-informacji-p/2221,Dostep-do-informacji.html).

Metryczka

Data publikacji : 29.11.2017
Data modyfikacji : 20.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Grzyb
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb Zespół Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb
do góry