Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu

Komendant Miejski Policji w Radomiu młodszy inspektor Robert Janik w granatowym mundurze policyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

mł. insp. Robert Janik

nr tel.: 47 70 136 62

nr fax: 47 70 120 89

adres poczty elektronicznej: kmpradom@ra.policja.gov.pl

 I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu nadkomisarz Piotr Banaszkiewicz w granatowym mundurze policyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

nadkom. Piotr Banaszkiewicz

nr tel.: 47 70 136 64

 


Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu młodszy inspektor Grzegorz Michorek w granatowym mundurze policyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

mł. insp. Grzegorz Michorek

nr tel.: 47 70 136 64

 

Metryczka

Data publikacji : 10.12.2008
Data modyfikacji : 29.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Grzyb
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb
do góry