Kontakt dla osób głuchoniemych - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt dla osób głuchoniemych

Kontakt dla osób głuchoniemych

W Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu funkcjonuje specjalny numer telefonu, na który osoby głuchonieme mogą zgłaszać interwencje: 695 889 949

Specjalny numer działa w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu od 2009 roku. Głuchoniemy, który stał się świadkiem lub ofiarą przestępstwa, sam może wezwać pomoc. Wystarczy telefon komórkowy. Dzięki niemu osoby głuchonieme mogą skontaktować się z policją za pomocą jednego SMS-a.
Powinien on zawierać dane personalne osoby zgłaszającej zdarzenie, miejsce zdarzenia ze szczegółami ułatwiającymi lokalizację oraz jego okoliczności. Informacja trafi do oficera dyżurnego i zostanie przez niego potwierdzona zwrotnym sms-em. W razie potrzeby policja będzie też przekazywała zgłoszenia pogotowiu ratunkowemu, czy straży pożarnej.

Bezpłatna pomoc tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniemych

Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Kontakt z Urzędem (wyłącznie dla osób głuchoniemych lub ich pełnomocników)
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Radom, ul. 11 Listopada 37/59

Numer telefonu (wiadomości SMS, MMS): 607 147 164 (w godz. 8.00-15.00)
Numer faksu: 47 701 31 91
Adres poczty elektronicznej: zkw.kwp@ra.policja.gov.pl

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

  • imię i nazwisko;

  • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość;:

  • sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);

  • wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);

  • wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);

  • wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243).

Metryczka

Data publikacji : 18.01.2019
Data modyfikacji : 12.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb Zespół Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb
do góry