Oświadczenia majątkowe za rok 2022 - Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenia majątkowe za rok 2022

OŚWIADCZENIA ZA ROK 2022

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

1. Komendant Komisariatu Policji I

2. Komendant Komisariatu Policji II

3. Komendant Komisariatu Policji III

4. Komendant Komisariatu Policji w Iłży

5. Komendant Komisariatu Policji w Jedlińsku

6. Komendant Komisariatu Policji w Pionkach

7. Komendant Komisariatu Policji w Skaryszewie

8. Komendant Komisariatu Policji w Zakrzewie

Metryczka

Data publikacji : 03.04.2023
Data modyfikacji : 25.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb Zespół Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb
do góry