Plan Równości Płci w Policji na lata 2023-2026 - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Równości Płci w Policji na lata 2023-2026

Plan Równości Płci w Policji na lata 2023-2026

1. Plan Równości Płci w Policji na lata 2023-2026 - link do pliku

2. Decyzja Nr 22/2023 Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia w życie „Wewnętrznej Procedury Antydyskryminacyjnej Antymobbingowej, Antykonfliktowej oraz dotyczącej przeciwdziałaniu innym zachowaniom niepożądanym w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i jednostkach podległych” - link do pliku

Metryczka

Data publikacji : 15.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb Zespół Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
do góry