Służba Cywilna - Praca - Służba cywilna - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca - Służba cywilna

Dokumenty należy przesłać na adres:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W RADOMIU
Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 11 – go Listopada 37/59
26-600 Radom

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”

lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w zaklejonej kopercie z podaniem danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”

 

W Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu (zwanej dalej KMP Radom) Administratorem danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Radomiu, adres: ul. 11-go listopada 37/59, 26-600 Radom;

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych:
- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
- e-mail: iod.kmpradom@ra.policja.gov.pl

 

Metryczka

Data publikacji 17.12.2008
Data modyfikacji 07.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb Zespół Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb

Nawigacja

do góry