Służba Cywilna - Praca - Służba cywilna - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca - Służba cywilna

Dokumenty należy przesłać na adres:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W RADOMIU
ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”

lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w zaklejonej kopercie z podaniem danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”

 

W Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu (zwanej dalej KMP Radom) Administratorem danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Radomiu, adres: ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom;

Informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać u Inspektora Danych Osobowych KMP w Radomiu. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Komenda Miejska Policji w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26‑600 Radom, tel. miejski 47 701 35 51 ,fax 47 701 20 89 iod.kmpradom@ra.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 17.12.2008
Data modyfikacji : 14.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb Zespół Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb

Nawigacja

do góry