Nabór do Policji - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Przyjęcia do służby w Policji

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  aplikację osobiście w  Komendzie  Miejskiej Policji w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59:
- w  poniedziałki w godz. 7:30-19:00
- od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30

Nowa skrzynka tematyczna Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

Uruchomiony został adres poczty elektronicznej, poświęcony tematyce przyjęcia do służby w Policji - przyjecia.kmpradom@ra.policja.gov.pl

Kandydaci do służby w Policji mogą kierować na powyższy adres e-mail wszelkie pytania dotyczące doboru. Obsługujący ją pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące procedury kwalifikacyjnej, wymaganych dokumentów, terminów przyjęć, etapów postępowania oraz wymogów jakie stawiane są kandydatom do służby.

Ważne informacje

  1. Ogłoszenie rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2024 roku - plik do pobrania
  2. Ogłoszenie o doborze do służby w Policji w 2024 (byli funkcjonariusze do 3 lat po odejściu ze służby) - plik do pobrania
  3. Ogłoszenie o doborze do służby w Policji w 2024 (w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu) - plik do pobrania
  4. Informator dla kandydatów do służby w Policji - plik do pobrania
  5. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów do służby w Policji - plik do pobrania
  6. Film instruktażowy jak prawidłowo pokonać tor przeszkód znajduje się na stronie policja.pl - link do filmu

 

Metryczka

Data publikacji : 04.08.2020
Data modyfikacji : 26.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Grzyb
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb

Nawigacja

do góry