Pliki do pobrania - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

Akty prawne regulujące dobór kandydatów do służby w Policji: 

  1. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjecie do służby w Policji. - plik do pobrania
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 1991r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych MSWiA - plik do pobrania
  3. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych - plik do pobrania

Formularze:

  1. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby - plik do pobrania
  2. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby (WZÓR) - plik do pobrania
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania
  4. Ankieta bezpieczeństwa osobowego - plik do pobrania

                                                     

Metryczka

Data publikacji : 19.12.2008
Data modyfikacji : 21.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Grzyb
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb
do góry