Pliki do pobrania - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

Akty prawne regulujące dobór kandydatów do służby w Policji: 

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109) - plik do pobrania
  2. Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 05.08.2010 r. (z późn. zm.) - plik do pobrania

Formularze:

  1. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby - plik do pobrania
  2. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby (WZÓR) - plik do pobrania
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania
  4. Ankieta bezpieczeństwa osobowego - plik do pobrania

                                                     

Metryczka

Data publikacji : 19.12.2008
Data modyfikacji : 25.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Grzyb
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb
do góry