Skargi i Wnioski - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

Podstawa prawna

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji , realizowana jest w oparciu o:

  • art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
  • Dział VIII ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 23);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 kpa, może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez właściwe organy lub ich pracowników.

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa, mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Ważny komunikat - koronawirus: zalecenia

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji w sprawach skarg i wniosków.

 

Zalecamy przy tym w powyższych sprawach:

  • kontakt telefoniczny pod nr tel. 47 701 36 62
  • za pośrednictwem poczty na adres:

Komenda Miejska Policji w Radomiu

 ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

za pośrednictwem faksu na numer: 47 701 20 89

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmpradom@ra.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2018
Data modyfikacji : 11.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Grzyb
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb Zespół Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb
do góry