Status prawny - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Radomiu określają:

  1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. 1990 Nr 30, poz. 179 t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 145) - pobierz plik
  2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji z późn. zm. - pobierz plik
  3. Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Radomiu z dnia 8 grudnia 2022 roku - pobierz plik

 

 

Metryczka

Data publikacji 02.12.2008
Data modyfikacji 12.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb
do góry