Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej

Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej

W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej (Art. 153 ust. 1 Konstytucji RP).

Wykonując art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów określił wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.

 

Zasady Służby Cywilnej

 •  zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej;
 •  zasada ochrony praw człowieka i obywatela;
 •  zasada bezinteresowności;
 •  zasada jawności i przejrzystości;
 •  zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej;
 •  zasada profesjonalizmu;
 •  zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania;
 •  zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi;
 •  zasada otwartości i konkurencyjności naboru;

 

Zasady Etyki Korpusu Służby Cywilnej

 •  zasada godnego zachowania;
 •  zasada służby publicznej;
 •  zasada lojalności;
 •  zasada neutralności politycznej;
 •  zasada bezstronności;
 •  zasada rzetelności.

Zasady Służby Cywilnej i zasady etyki Korpusu Służby Cywilnej określone zostały  w Zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, które weszło w życie z dniem 5 listopada 2011 r. (link do pliku)

Metryczka

Data publikacji : 15.11.2023
Data modyfikacji : 15.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb Zespół Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb
do góry